Różne formalności związane z narodzeniem Dziecka

To jest Wasze forum.
Możecie tu zadawać pytania i wymieniać informacje z innymi Użytkownikami naszego serwisu.
Pisanie tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Moderatorzy: extreme, saba79

Różne formalności związane z narodzeniem Dziecka

Postprzez leni » Cz sty 18 2007, 14:29

Zameldowania nowo narodzonego dziecka na pobyt stały dokonuje z urzędu właściwy organ gminy w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy.
pozdrawiam,
Agata

Obrazek
Avatar użytkownika
leni
 
Posty: 743
Dołączył(a): N sty 07 2007, 01:34
Lokalizacja: Warszawa Gocławek

Postprzez leni » Cz sty 18 2007, 15:13

Ok, to był urzędniczy bełkot :wink:
Sprostowanie:

Po otrzymaniu z USC odpisu skróconego aktu urodzenia noworodka, dokonuje się z urzędu zameldowania noworodka w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy. Za zameldowanie noworodka nie pobiera się opłat. Jeśli jesteś lokatorem lub właścicielem mieszkania wchodzącego w skład Spółdzielni Mieszkaniowej, musisz zgłosić narodzenie dziecka, gdyż wysokość opłat związana jest z liczbą zameldowanych osób.

Wymagane dokumenty

• Oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia noworodka

Zameldowanie noworodka na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia dokonuje się bez konieczności wypełniania formularza „Zgłoszenie pobytu stałego”.

Podstawa prawna

• Art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U z 2001 r., Nr 87, poz. 960)
• § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U Nr 236, poz. 1996).
pozdrawiam,
Agata

Obrazek
Avatar użytkownika
leni
 
Posty: 743
Dołączył(a): N sty 07 2007, 01:34
Lokalizacja: Warszawa Gocławek

Uprawnienia Matki karmiącej

Postprzez extreme » N sty 21 2007, 23:44

leni napisał(a):Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w pracy wliczanych w czas pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do 2 przerw w pracy po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Jezeli pracownica zatrudniana jest przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie, wówczas przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej 1 półgodzinna przerwa na karmienie. Pracownica powinna przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie stwierdzające fakt karmienia piersią dziecka przez określony czas.
Przerwy związane z karmieniem dziecka przez daną pracownicę wlicza się do czasu pracy, co oznacza, że pracownica zachowuje za ten czas prawo do wynagrodzenia, obliczanego w sposób, jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
Avatar użytkownika
extreme
Moderator
Moderator
 
Posty: 276
Dołączył(a): Pn wrz 04 2006, 13:35

Nadanie dziecku Numeru PESELU

Postprzez extreme » N sty 21 2007, 23:47

leni napisał(a):Aby otrzymać nadany numer PESEL dziecka, należy zgłosić się z dowodem osobistym w odpowiednim Biurze Meldunkowym i przedłożyć jeden z wymienionych dokumentów:
- odpis aktu małżeństwa
- odpis aktu urodzenia dziecka
- książeczka zdrowia dziecka
Pracownik biura wpisze na przedłożonym dokumencie numer PESEL
Avatar użytkownika
extreme
Moderator
Moderator
 
Posty: 276
Dołączył(a): Pn wrz 04 2006, 13:35

REJESTRACJA URODZENIA DZIECKA - żony, samotne matki i wdowy

Postprzez extreme » N sty 21 2007, 23:50

leni napisał(a):REJESTRACJA DZIECKA POCHODZĄCEGO Z MAŁŻEŃSTWA
Podstawa prawna: ART.40 ust. i art. 41 ust.1 prawa aktu stanu cywilnego (Dz.U. z 1986 r. nr 6 poz.180 z późniejszymi zmianami).

Wymagane:
- odpis aktu małżeństwa, jeżeli był sporządzony w innym USC
- dowody osobiste obojga małzonków
- obecnośc ojca lub matki

Termin załatwienia:
14 dni od chwili urodzenia dziecka

REJESTRACJA URODZENIA - MATKA ROZWIEDZIONA
(nie minęło 300 dni od daty rozwodu lub separacji)
Podstawa prawna: Art. 42 ust.2 prawa aktu stanu cywilnego (Dz.U. z 1986 r. nr 36 poz.180 z poźniejszymi zmianami).

Wymagane:
- odpis aktu małżeństwa
- dowód osobisty matki
- obecnośc matki
Dziecko rejestruje się tak jak pochodzące z małżeństwa.

Termin załatwienia:
14 dni od chwili urodzenia dziecka.

REJESTRACJA URODZENIA - MATKA ROZWIEDZIONA
(minęło 300 dni od daty rozwodu lub separacji)
Podstawa prawna: Art. 42 ust.2 prawa aktu stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. nr 36 poz. 180 z poźniejszymi zmianami).

Wymagane:
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencja prawomocnego wyroku
- dowód osobisty matki
- obecnośc matki
W przypadku uznania przez biologicznego ojca - obecnośc ojca z dowodem osobistym.

Termin załatwienia:
14 dni od chwili urodzenia dziecka.

DZIECKO PANIEŃSKIE
(bez uznania przez biologicznego ojca)
Podstawa prawna: j.w.

Wymagane
- odpis aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli był sporządzony w innym USC
- dowód osobisty matki
- obecnośc matki przy rejestracji

Termin załatwienia:
Niezwłocznie.

DZIECKO PANIEŃSKIE
( z uznaniem przez biologicznego ojca)
Podstawa prawna: Art. 43 ust.1 i 2 prawa aktu stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. poz. 180 z póxniejszymi zmianami).

Wymagane:
- obecnośc obojga rodziców
- dowody osobiste obojga rodziców
- odpis aktu urodzenia matki dziecka jeżeli był sporządzony w innym USC

Termin załatwienia:
Niezwłocznie

MATKA WDOWA
(nie minęło 300 dni od śmierci męża)
Podstawa prawna: Art.40 ust. 1 prawa aktu stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami)

Wymagane:
- odpis aktu małżeństwa
- odpis aktu zgonu
- dowód osobisty matki
- obecność matki przy rejestracji
Dziecko rejestruje się jak pochodzące z małżeństwa.

termin załatwienia:
14 dni od chwili urodzenia dziecka

REJESTRACJA URODZENIA - MATKA WDOWA
(minęło 300 dni od śmierci męża)
Podstawa prawna: Art. 42 ust.2 prawa aktu stanu cywilnego (Dz. u. z 1986 r. nr 36 poz. 180).

Wymagane:
- odpis aktu małżeństwa
- odpis aktu zgonu męża
- dowód osobisty matki
- obecnośc matki przy rejestracji
W przypadku uznania przez biologicznego ojca - obecnośc ojca z dowodem osobistym.

Termin załatwienia:
14 dni od chwili urodzenia dziecka.
Ostatnio edytowano Pn sty 22 2007, 00:15 przez extreme, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
extreme
Moderator
Moderator
 
Posty: 276
Dołączył(a): Pn wrz 04 2006, 13:35

BECIKOWE-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Postprzez extreme » Pn sty 22 2007, 00:00

leni napisał(a):Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na dziecko wprowadzona ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67).
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) jest świadczeniem rodzinnym.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 8 stanowi, iż świadczenia rodzinne są wolne od podatku dochodowego.
Zapomoga przysługuje:
1. matce,
2. ojcu lub
3. opiekunowi prawnemu dziecka.
Pisemny wniosek o jednorazową zapomogę można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.
Do pisemnego wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty:
1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
3. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).
Dnia 25 stycznia 2006 r. opublikowana została ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 12, poz. 67) wprowadzająca jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Zmiana ta wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu ustawy tj. dnia 9 lutego br.

Na podstawie:
www.infoobywatel.gov.pl
www.zus.gov.pl
www.msp.gov.pl
Avatar użytkownika
extreme
Moderator
Moderator
 
Posty: 276
Dołączył(a): Pn wrz 04 2006, 13:35

Postprzez extreme » Pn sty 22 2007, 00:12

Uznałem, że takie informacje przydadzą się młodym mamom, aby łatwiej znaleźć się w gąszczu obowiązujących praw.
Ponadto Leni włożyła trochę pracy w zebranie potrzebnych wiadomosci, dlatego postanowiłem umieścić ten temat na górze forum.
Gdyby jeszcze inne mamy chciały uzupełnić o nowe procedury to proszę o wpisanie je do przyklejonego wątku......
Avatar użytkownika
extreme
Moderator
Moderator
 
Posty: 276
Dołączył(a): Pn wrz 04 2006, 13:35

Postprzez Gizmo » Pn sty 22 2007, 11:45

:eusa_clap:


Dziękujemy !
<img src="http://b4.lilypie.com/KFcwp1/.png"><img src="http://b2.lilypie.com/WlwJp1/.png">
<a href=http://scrapiniec.blogspot.com><img src="http://images34.fotosik.pl/193/7a5d3b91608b5fe7.jpg"></a><a href="http://s22.photobucket.com/albums/b333/oweirdo/siggys/Blinkie/weight%20loss/?action=view¤t=critter50.gif" target="_blank"><img src="http://i22.photobucket.com/albums/b333/oweirdo/siggys/Blinkie/weight%20loss/critter50.gif" border="0" alt="Photobucket"></a><img src="http://tinyurl.com/24vk42">
Avatar użytkownika
Gizmo
 
Posty: 5917
Dołączył(a): Pn maja 31 2004, 00:00

Postprzez Kata » Pn sty 22 2007, 12:36

Brawa dla moderatora i dla Leni!!!

jestem w takim szoku że chyba z krzesła spadnę :lol:
przez tyle czasu nie dawało się załatwić przyklejenia jakiegoś tematu a tu proszę
Obrazek***Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Kata
 
Posty: 18451
Dołączył(a): Pn lut 09 2004, 01:00
Lokalizacja: ...my name is KATA...PROWOKATA - z ławeczki lubelsko-warszawskiej ;)

Postprzez leni » Pn sty 22 2007, 16:13

PASZPORT DLA DZIECKA

Jeżeli planujemy podróż zagraniczną, musimy pomyśleć wcześniej o paszporcie dla naszego dziecka. Od złożenie przez nas kompletu dokumentów urząd ma 4 tygodnie na wydanie paszportu. Do wyboru mamy dwie opcje – wyrobić dziecku jego własny paszport lub wpisać dziecko do paszportu jednego z rodziców. W obu przypadkach konieczne jest złożenie takich samych dokumentów oraz niezbędna jest obecność obojga rodziców przy składaniu dokumentów (oboje rodzice składają w obecności urzędnika oświadczenie, że wyrażają zgodę na wydanie dziecku paszportu).

Dokumenty konieczne do wydania paszportu

W celu wydania paszportu dla dziecka (osoby małoletniej) należy w urzędzie paszportowym właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu - zameldowania osoby ubiegającej się o paszport złożyć następujące dokumenty:

1. Wypełniony wniosek - kwestionariusz paszportowy (wzór wypełnienia na stronie).
• Podpis w ramce pod fotografią (do 13 roku życia dziecko nie wnosi podpisu - ramka pozostaje pusta). Podpis składany od 13 roku życia nie może dotykać ramki i wychodzić poza nią.
• W miejscu „dowód osobisty" wpisuje się dane dotyczące dowodów osobistych rodziców (opiekunów prawnych).

2. Pisemna zgoda obojga rodziców (opiekunów prawnych) na wydanie paszportu. Rodzice składają zgodę osobiście w organie paszportowym. W przypadku niemożności złożenia przez jednego lub obojga rodziców podpisu w organie paszportowym w którym to zostały złożone dokumenty o wydanie paszportu dla dziecka można poświadczyć podpis na oświadczeniu woli w kancelarii notarialnej bądź zagranicą - w konsulacie RP. W przypadku braku zgodności rodziców co do zgody na wystawienie paszportu dla dziecka można założyć sprawę w Sądzie Opiekuńczym i wówczas sąd zdecyduje. Strony są powiadamiane

3. Aktualne wyraźne fotografie - podpisane 2 szt. o wymiarach 5 cm x 4 cm, z równomiernym oświetleniem twarzy - lewy półprofil z widocznym lewym uchem (bez ozdób typu kolczyki, koła, nity itp.), bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. (Fotografie powinny być podpisane czytelnie na odwrocie, w taki sposób, aby podpis nie odznaczał się na drugiej stronie).

4. Oryginał dowodu wniesienia opłaty paszportowej, która w przypadku dzieci do lat 16 wynosi 30 zł. (Opłata paszportowa wniesiona za pośrednictwem przelewu bankowego z banku internetowego jest honorowana pod warunkiem, że posiada informację, iż jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu).

5. Znaczek skarbowy w wys. 5,00 zł (od 1 stycznia 2007 roku obowiązuje nowa ustawa o opłacie skarbowej. Zniesione zostały znaki opłaty skarbowej. Opłata skarbowa wnoszona jest gotówką lub przelewem na konto. Zmieniona ustawa oraz nowe stawki opłaty skarbowej opublikowane są w Dzienniku Ustaw z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

6. Do wglądu (ksero do pozostawienia) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z numerem ewidencyjnym, w przypadku gdy rodzice legitymują się dowodami osobistymi (np. nowego wzoru) bez wpisu danych dziecka oraz poświadczenie zameldowania dziecka z jego numerem ewidencyjnym.

7. W przypadku:
• pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców: orzeczenie sądu,
• braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody: orzeczenie sądu wyrażające zgodę na wydanie paszportu dziecku,
• pobytu jednego z rodziców za granicą: pisemna zgoda rodzica poświadczona przez Konsulat RP lub notariusza publicznego z okrągłą pieczęcią,
• zgonu jednego z rodziców: akt zgonu rodzica, akt urodzenia dziecka
• nieustalonego ojcostwa: odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.
• przesłania pocztą: zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu dla dziecka potwierdzona u notariusza
oraz do wglądu:
• ostatnio posiadany paszport (jeżeli był wydany),
• legitymacja szkolna, jeżeli wniosek dotyczy dziecka, które ukończyło 16 lat.
Powyższe dokumenty mogą być złożone:
• osobiście,
• za pośrednictwem osoby trzeciej (zgoda rodziców poświadczona notarialnie oraz akt urodzenia dziecka),
• poczty,
• przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne, z którym wojewoda zawarł porozumienie w tej sprawie.

Paszport odbierany jest osobiście przez jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 29 listopada 1990r. o paszportach (Dz. U. z 1991r. Nr 2, poz. 5 z póżn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz.U. z 2002r. Nr 114 poz. 991).
• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat paszportowych z dnia 20 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 41 poz. 346).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu oraz zwrotu opłaty paszportowej i poniesionych kosztów w przypadku unieważnienia paszportu z dnia 3 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 35 poz. 306).
• Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 z późn. zmianami)
pozdrawiam,
Agata

Obrazek
Avatar użytkownika
leni
 
Posty: 743
Dołączył(a): N sty 07 2007, 01:34
Lokalizacja: Warszawa Gocławek

Postprzez karkas » Pn sty 22 2007, 16:30

KTO NAM UFUNDUJE WYPRAWKĘ DLA DZIECKA:;) (troszkę rozwinę i "pomnożę" info leni o zapomodze z tytułu urodzenia dziecka)

za http://www.mopr.poznan.pl/ :

PIERWSZY TYSIĄC:

Becikowe dla wszystkich

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła nowe świadczenie rodzinne tj. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000zł na urodzone dziecko. O wypłatę tzw. becikowego może ubiegać się matka lub ojciec dziecka albo opiekun prawny niezależnie od dochodów. Aby jednak otrzymać jednorazową zapomogę wniosek o jej przyznanie należy złożyć w terminie 3 miesięcy po urodzeniu dziecka.

Co należy zrobić, aby otrzymać zapomogę?

Osoby zainteresowane muszą złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wraz z odpowiednimi dokumentami. Wniosek ten musi zawierać informacje, które są niezbędne do wydania decyzji oraz przyznania i wypłaty świadczenia. Do składanego wniosku należy dołączyć:

1. akt urodzenia dziecka
2. kopię dowodu tożsamości

MOPR przygotował specjalne formularze wniosków, które ułatwią ubieganie się o przyznanie zapomogi. Wnioski te są dostępne dla osób zainteresowanych w Punktach Obsługi Klienta oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, aby można było je pobrać przy odbieraniu aktu urodzenia.


DRUGI TYSIĄC:

ŚWIADCZENIA RODZINNE
1 września 2006 - 31 sierpnia 2007

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem mającym na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, lub osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
W okresie od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku:
1. 48,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
2. 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3. 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka jest świadczeniem wypłacanym matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Dodatek ten wypłaca się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Od 1 stycznia 2006 roku dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000,00 zł

WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych można pobierać i składać w Punktach Obsługi Klienta
We wniosku o zasiłek rodzinny wpisuje się także informacje, o jakie dodatki wnioskodawca zamierza się ubiegać.

Wniosek należy udokumentować załączając:

1. Zaświadczenie o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. za 2005 rok (dostaniesz je w swoim urzędzie skarbowym). Jeżeli wtedy nie korzystałeś z zasiłku, a do tego czasu twoja sytuacja finansowa pogorszeniu : np. straciłeś pracę albo obniżono ci pensję, to możesz się o niego starać, dołączając do wniosku świadectwo pracy lub decyzję o wypowiedzeniu warunków płacy, dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu

2. Kopia dokumentu tożsamości - oryginał do wglądu

3. Odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka - oryginał do wglądu

4. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka - oryginał do wglądu

5. Kopie aktów zgonu rodziców lub kopie odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się - oryginał do wglądu

6. Kopię karty pobytu , w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej - oryginał do wglądu

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

UWAGA! W okresie od 1 września 2006r. do 31 sierpnia 2007r. wszystkie świadczenia rodzinne będzie wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów świadczeń rodzinnych, zasad ich przyznawania i wypłacania oraz wzory druków (wniosku, zaświadczeń i oświadczeń), obowiązujące przepisy dostępne są w szczególności na stronach internetowych:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.mps.gov.pl


TRZECI "TYSIĄC":

to dobra wola lokalnych władz; dostaje się go tylko w wybranych, wyjątkowo chojnych gmianch
("tysąc" w cudzysłowie, bo kwota może być rózna w różnych gminach, począwszy, niestety, od zera ;))

CZWARTY "TYSIĄC":

dla zapobiegliwych, którzy za wczasu z własnej (lub zakładu pracy! :D) inicjatywy wykupili sobie polisę ubezpieczeniwoą "na życie". uwaga! w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych okres karencji może wynosić zaledwie pół roku, więc jeśli nie masz jeszcze takiego ubezpieczenia, a właśnie dowiedziałaś się o ciąży, szybko rozejrzyj się właśnie za takim ubezpieczycielem, u którego do wypłaty "odszkodowania" wystarczy półroczne opłacanie składek.
WSZYSTKO NA SPRZEDAŻ
Obrazek
TO JEST NASZE, PRZEZ NAS ZROBIONE I TO NIE JEST NASZE OSTATNIE SŁOWO:
Obrazek Obrazek
Avatar użytkownika
karkas
 
Posty: 3213
Dołączył(a): Wt maja 04 2004, 00:00
Lokalizacja: 09-02-3-14-51-x-00

Postprzez karkas » Pn sty 22 2007, 16:41

i jeszcze mogę się podzilić wiedzą, której nie miałam zanim nie urodziłam drugiego dziecka:

akt urodzenia dziecka odbiera się Urzedzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka, a numer PESEL podaje USC właściwy dla miejsca zameldowania!!!
WSZYSTKO NA SPRZEDAŻ
Obrazek
TO JEST NASZE, PRZEZ NAS ZROBIONE I TO NIE JEST NASZE OSTATNIE SŁOWO:
Obrazek Obrazek
Avatar użytkownika
karkas
 
Posty: 3213
Dołączył(a): Wt maja 04 2004, 00:00
Lokalizacja: 09-02-3-14-51-x-00

Postprzez evasta4 » Wt sty 30 2007, 15:04

A u nas nr pesel odbiera się w urzedzie miejskim!!!
Avatar użytkownika
evasta4
 
Posty: 865
Dołączył(a): Cz wrz 28 2006, 23:41
Lokalizacja: Wrocław

Postprzez Roma » Wt sty 30 2007, 19:57

u Nas tez sie odbiera w Urzedzie Miejskim ale tam miesci sie USC :wink:
<img src="http://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/l/5/3/2/28222360_d.jpg_d.jpg">
Avatar użytkownika
Roma
 
Posty: 1817
Dołączył(a): So wrz 18 2004, 00:00
Lokalizacja: Ostrow Wielkopolski

Postprzez versena » Pn lut 05 2007, 11:01

Dziękuję wam wszystkim za podzielenie się wiedzą z innymi użytkownikami. Te informacje z pewnością bardzo mi się przydadzą :D
Avatar użytkownika
versena
 
Posty: 53
Dołączył(a): Pt gru 15 2006, 01:04
Lokalizacja: Szczecin

Postprzez aneczka81 » Wt lut 20 2007, 13:00

właśnie przeczytałam instruktaż mężowi:)
the end
Avatar użytkownika
aneczka81
 
Posty: 2747
Dołączył(a): Pn paź 11 2004, 00:00

Postprzez Agava » N lut 25 2007, 08:54

hejka

Matko jak fajnie, że się kolmuś chciało zebrać te wszystkie info!!!
suuuuper poprostu!!!!

Wielkie dzięki Leni i Moderatorowi :D :D :D :D
Obrazek
ObrazekObrazek
Obrazek
nie jestem optymistką,twardo stąpam po ziemi...ale za to głośno krzyczę-
niemożliwe nie istnieje!!!
Avatar użytkownika
Agava
 
Posty: 2083
Dołączył(a): Pn maja 23 2005, 00:00
Lokalizacja: W-wa,Białołęka

Postprzez aneczka81 » N lut 25 2007, 12:42

leni napisał(a): Po otrzymaniu z USC odpisu skróconego aktu urodzenia noworodka, dokonuje się z urzędu zameldowania noworodka w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy.


Przy próbie zameldowania dziecka na pobyt stały u taty (mamy dwa rózne stałe adresy, a mieszkamy razem za tymczasowym) wymagane było jakies 'pismo' z podpisami rodziców dziecka. Takie małe utrudnienie:)
the end
Avatar użytkownika
aneczka81
 
Posty: 2747
Dołączył(a): Pn paź 11 2004, 00:00

Różne formalności związane z narodzeniem Dziecka

Postprzez Jagielon29 » Cz mar 01 2007, 14:41

Witam!
Czytam tego posta z zainteresowaniem, niemniej ciagle nie mam odpowiedzi dotyczacy mojego problemu...
Jestem Polka , mam swoje mieszkanie we Wroclawiu i tam jestem zameldowana. Moj maz jest Niemcem. On pracuje na Slowacji , miasto Namestovo i w chwili obecnej tu z nim przebywam w wynajmowanym mieszkaniu. Jestem w ciazy i na poczatku maja mam termin porodu. Zdecydowalismy sie na klinike w Bielsko Bialej ( Polska i blisko Namestova). Moj problem - czy jestem w stanie po porodzie i zarejestrowaniu dziecka w USC, na przejazd przez granice slowacko-polska? W Bielsko Bialej nie mam rodziny, cala wyprawka i pokoj dziecka jest po stronie Slowackiej. W klinice, jesli wszystko pojdzie dobrze, bede przebywac 2 dni. Potem powinnismy wracac na Slowacje. Czy moze ktos sie orientuje, czy rejestracja dziecka i wpis w dowodzie osobistym jest wystarczajacy? Z drugiej strony, jak taki wpis mialby wygladac przy obecnie funkcjonujacych dowodach osobistych? Dziekuje z gory za odpowiedz!
Avatar użytkownika
Jagielon29
 
Posty: 1
Dołączył(a): Cz mar 01 2007, 14:21

Postprzez aneczka81 » Cz mar 01 2007, 15:50

nie ma czegoś takiego jak wpis do dowodu

jest możliwość wyrobienia dziecku paszportu - zajmuje to około 1 miesiąca

druga możliwość to wpisanie do paszportu, ale to musiałabyś pewnie zrobić we Wrocławiu - obecność mamy i taty lub notarialnie poświadczona zgoda, dokonuje się tego od ręki

o szczegóły lepiej popytaj w urzędach, bo co gmina to inna opowieść...
the end
Avatar użytkownika
aneczka81
 
Posty: 2747
Dołączył(a): Pn paź 11 2004, 00:00

Postprzez olciaa » Cz mar 01 2007, 16:39

Jagielon29 nie funkcjonuje już coś takiego jak wpisanie dziecka do dowodu rodzica. Dziecku można wyrobić paszport ale wiąże się to z długim oczekiwaniem. Można też wyrobić dziecku dowód ( ma on krótki okres ważności) ale musiałabyś się dokładnie wypytać w urzędzie miasta.
olciaa
 

Re: Różne formalności związane z narodzeniem Dziecka

Postprzez biene_maja » Wt mar 20 2007, 19:08

Jagielon29 napisał(a):Witam!
Czytam tego posta z zainteresowaniem, niemniej ciagle nie mam odpowiedzi dotyczacy mojego problemu...
Jestem Polka , mam swoje mieszkanie we Wroclawiu i tam jestem zameldowana. Moj maz jest Niemcem. On pracuje na Slowacji , miasto Namestovo i w chwili obecnej tu z nim przebywam w wynajmowanym mieszkaniu. Jestem w ciazy i na poczatku maja mam termin porodu. Zdecydowalismy sie na klinike w Bielsko Bialej ( Polska i blisko Namestova). Moj problem - czy jestem w stanie po porodzie i zarejestrowaniu dziecka w USC, na przejazd przez granice slowacko-polska? W Bielsko Bialej nie mam rodziny, cala wyprawka i pokoj dziecka jest po stronie Slowackiej. W klinice, jesli wszystko pojdzie dobrze, bede przebywac 2 dni. Potem powinnismy wracac na Slowacje. Czy moze ktos sie orientuje, czy rejestracja dziecka i wpis w dowodzie osobistym jest wystarczajacy? Z drugiej strony, jak taki wpis mialby wygladac przy obecnie funkcjonujacych dowodach osobistych? Dziekuje z gory za odpowiedz!


ja mieszkamw szwajcarii i po narodzinach malego musielismy pojechac do niemiec-na granicy wykupilismy taki specjalny pobyt zezwalajacy na pobyt /przejazd bez paszportu dowiedz sie czy takie cos jest mozliwe...zadzwon do urzedu celnego lub do policji granicznej oni powinni pomoc :D
<img src="http://tickers.baby-gaga.com/p/dev118pps__.png" alt="pregnancy due date" border="0" />
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="ślub, wesele, urodziny - suwaczki"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/18acda4113.png?html"></a>
Avatar użytkownika
biene_maja
 
Posty: 8733
Dołączył(a): Pn paź 20 2003, 00:00

Postprzez Czarnulka23 » N kwi 22 2007, 15:58

Biene zajrzyj do nas na październiczki, dawno cię nie było:)
Łobuzy które kocham nad życie :)
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e37372ac1a578a97" target="_blank"><img src="http://images11.fotosik.pl/94/e37372ac1a578a97.jpg" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a><a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f1b356e7c9ec1e32" target="_blank"><img src="http://images30.fotosik.pl/100/f1b356e7c9ec1e32.jpg" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>

MÓJ SYNIO Jasio
<a href="http://www.szipszop.pl" title="ubranka dzieciece" target="_blank"><img src="http://www.szipszop.pl/tickers/22666.gif" alt="ubranka dzieciece" border=0></a>

MOJA CÓREŃKA Ala
<a href="http://www.szipszop.pl" title="ubranka dzieciece" target="_blank"><img src="http://www.szipszop.pl/tickers/22665.gif" alt="ubranka dzieciece" border=0></a>
Avatar użytkownika
Czarnulka23
 
Posty: 2785
Dołączył(a): Śr maja 18 2005, 00:00
Lokalizacja: LUBLIN (Lsm)

Postprzez anax » Śr maja 16 2007, 10:34

Bardzo dziękuję za tak dokładne opisanie tych zagmatwanych papierków urzędowych.wielka bużka.
A mam takie pytanie czy już wiadomo czy to becikowe drugie będzie wypłacane po 1,08 2007 bo ja urodzę w pażdzierniku i nie wiem czy mnie obejmie.

Jeszcze napiszę że do ZASIŁKU RECHABILITACYJNEGO
który nie moze przekraczać 182 dni na l-4 np w czasie ciąży potrzebne są dokumenty NP-7wypełnia firma N-10wywiad zawodowy wypełnia firma
N-9zaś.o stanie zdrowia wypełnia lekarz prowadzący i prawdopodobnie potrzebny jest druk RP7z firmy.
wniosek składamy najpóżniej 6tygodni przed upływem tych 182dni do ZUS.
dokumenty można pobrać w zusie lub wydrukować na stronie zUS.
<a href="http://suwaczki.smyki.pl"><img src="http://tickers.smyki.pl/s/14347/11505.jpg" alt="Suwaczki dla rodzicow - smyki.pl" title="Suwaczki dla rodzicow - smyki.pl" border="0" /></a>

<a href="http://suwaczki.smyki.pl"><img src="http://tickers.smyki.pl/s/14347/11502.jpg" alt="Suwaczki dla rodzicow - smyki.pl" title="Suwaczki dla rodzicow - smyki.pl" border="0" /></a>


<a href="http://www.waszslub.pl"><img src="http://suwaczki.waszslub.pl/img-1998071101301330.png" alt="ślub, wesele" border="0"></a>
Avatar użytkownika
anax
 
Posty: 541
Dołączył(a): Wt sie 19 2003, 00:00
Lokalizacja: Kraków

Postprzez justynka__mar » Cz maja 17 2007, 19:44

CZWARTY "TYSIĄC":

dla zapobiegliwych, którzy za wczasu z własnej (lub zakładu pracy! :D) inicjatywy wykupili sobie polisę ubezpieczeniwoą "na życie". uwaga! w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych okres karencji może wynosić zaledwie pół roku, więc jeśli nie masz jeszcze takiego ubezpieczenia, a właśnie dowiedziałaś się o ciąży, szybko rozejrzyj się właśnie za takim ubezpieczycielem, u którego do wypłaty "odszkodowania" wystarczy półroczne opłacanie składek.[/quote


Czy ktoras z was mogłaby poradzic gdzie najlepiej sie ubezpieczyc??
I na jaka kwte wypłacane jest ubezpieczenie?? Pobiera ja jeden rodzic czy dwojka?? [/quote]
Avatar użytkownika
justynka__mar
 
Posty: 3091
Dołączył(a): N kwi 29 2007, 22:04
Lokalizacja: BIELAWA DOLNOSLĄSKIE

Różne formalności związane z narodzeniem dziecka

Postprzez kolokation » So maja 19 2007, 19:22

Witam! dla mnie jedna rzecz jest dziwna-jeśli niezaężna matka dziecka przychodzi do USC sama zameldowac dziecko, to MUSI ono nosić nazwisko matki bo ojciec dziecka powinien być obecny przy meldowaniu(chyba że zrobi to on sam)by mogło nosić jego nazwisko,co będzie jednoznaczne z jego uznaniem przed urzędnikiem USC.W przypadku gdy niezamężna matka melduje dziecko samodzielnie, W MIEJSCU OJCA DZIECKA MOŻE STAĆ IMIĘ I NAZWISKO OSOBY FIKCYJNEJ tzn.z jej nazwiskiem i wymyślonym przez siebie imieniem!!!!!!! tak jakby ojcem dziecka był conajmniej jej brat, bo za mąż przecież nie wyszła, hehe! Nie wiem na ile to prawda ale jeśli matka taka poda iż ojciec dziecka jest"nieznany", traci ona wówczas prawo do ubiegania się od niego alimentów i przysługują jej z tego tytułu pieniądze z MOPS-u.Co innego jeśli chodzi o matkę która się alimentów przez sąd domaga-taka nie ma prawa do pomocy finansowej z MOPS-u(oprócz becikowego)o ile nie przedstawi zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach ojca dziecka lub wyroku sądu o zasądzonych ojcu alimentach!!!a co jeśli sprawa w sądzie ciągnie się latami? polskie państwo chroni -tylko kogo?taka mała dygresja.... :P
Avatar użytkownika
kolokation
 
Posty: 37
Dołączył(a): N lut 04 2007, 12:59

Postprzez aneczka81 » Śr maja 30 2007, 21:08

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/73/35/

trochę ciekawych informacji
the end
Avatar użytkownika
aneczka81
 
Posty: 2747
Dołączył(a): Pn paź 11 2004, 00:00

Postprzez hefalump » Cz maja 31 2007, 08:59

witam
widze że jestescie dobrze zorientowane więc pytam tutaj :
otóz kolezance kończy się urlop macierzyński
chce teraz przejsc na wychowawczy
ale w jej zakładzi epracy nie udzielili jej zadnych informacji na temat tego gdzie i jakie dokumenty musi złozyc by dostac przysługujacy na wychowawczym zasiłek (cosok 45ozł chyba)

czy może wiecie ?
bede wdzięczna
kolezanka jeszcze bardziej ;)

pozdrawiam
judyta
<a href="http://lilypie.com"><img src="http://b5.lilypie.com/sgtZp2.png" alt="Lilypie 5th Birthday Ticker" border="0" width="400" height="80" /></a>

<a href="http://lilypie.com"><img src="http://b3.lilypie.com/DAvdp2.png" alt="Lilypie 3rd Birthday Ticker" border="0" width="400" height="80" /></a>
Avatar użytkownika
hefalump
 
Posty: 420
Dołączył(a): Pn lut 28 2005, 01:00
Lokalizacja: Kraków

Postprzez olciaa » Cz maja 31 2007, 13:14

Musisz złożyć papiery w pomocy społecznej lub w gminie. Dowiedz się która z tych instytucji w Twojej miejscowości zajmuje się tym.
olciaa
 

Re: Różne formalności związane z narodzeniem dziecka

Postprzez iwi_n » Pt cze 08 2007, 09:38

kolokation napisał(a):Witam! dla mnie jedna rzecz jest dziwna-jeśli niezaężna matka dziecka przychodzi do USC sama zameldowac dziecko, to MUSI ono nosić nazwisko matki bo ojciec dziecka powinien być obecny przy meldowaniu(chyba że zrobi to on sam)by mogło nosić jego nazwisko,co będzie jednoznaczne z jego uznaniem przed urzędnikiem USC.W przypadku gdy niezamężna matka melduje dziecko samodzielnie, W MIEJSCU OJCA DZIECKA MOŻE STAĆ IMIĘ I NAZWISKO OSOBY FIKCYJNEJ tzn.z jej nazwiskiem i wymyślonym przez siebie imieniem!!!!!!! tak jakby ojcem dziecka był conajmniej jej brat, bo za mąż przecież nie wyszła, hehe! Nie wiem na ile to prawda ale jeśli matka taka poda iż ojciec dziecka jest"nieznany", traci ona wówczas prawo do ubiegania się od niego alimentów i przysługują jej z tego tytułu pieniądze z MOPS-u.Co innego jeśli chodzi o matkę która się alimentów przez sąd domaga-taka nie ma prawa do pomocy finansowej z MOPS-u(oprócz becikowego)o ile nie przedstawi zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach ojca dziecka lub wyroku sądu o zasądzonych ojcu alimentach!!!a co jeśli sprawa w sądzie ciągnie się latami? polskie państwo chroni -tylko kogo?taka mała dygresja.... :P

ja jestem samotna matka
pozew o alimenty zlozylam pod koniec maja a termin rozprawy mam na 27 czerwca
<a href="http://lilypie.com"><img src="http://b3.lilypie.com/ELJFp1.png" alt="Lilypie 3rd Birthday Ticker" border="0" /></a>
<img src=http://img515.imageshack.us/img515/290/491204739851et7.png>
Moje Allegro
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=3344113
Avatar użytkownika
iwi_n
 
Posty: 1966
Dołączył(a): Wt maja 10 2005, 00:00
Lokalizacja: Kraków-Nowa Huta

Następna strona

Powrót do Forum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 12 gości