*******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

To jest Wasze forum.
Możecie tu zadawać pytania i wymieniać informacje z innymi Użytkownikami naszego serwisu.
Pisanie tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Moderatorzy: extreme, saba79

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » Cz lis 13 2008, 13:22

Kolędy
Kolędy są religijnymi pieśniami śpiewanymi w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Kolęda kojarzy się także z wizytą duszpasterską po okresie bożonarodzeniowym.

Wyrażenie kolęda bierze swój początek w obrzędach rzymskich. Pierwszy dzień każdego miesiąca był nazwany 'calendae' i był on obchodzony uroczyście. 1 stycznia był początkiem roku administracyjnego i jego obchody były bardzo ważne dla ówczesnych mieszkańców Imperium Rzymskiego. Obywatele odwiedzali się wzajemnie, obdarowując prezentami swoich przyjaciół, podczas biesiady śpiewając okolicznościowe pieśni. Po przyjęciu chrześcijaństwa zwyczaje te zostały powiązane z okresem bożonarodzeniowym

W Polsce zwyczaj kolędowania narodził się prawdopodobnie w XIV wieku w zakonach Franciszkanów.

Kolędy opisywały biblijne narodziny Chrystusa, z czasem dochodziła tematyka oddania hołdu przez Trzech Króli, ukazywano ubóstwo Jezusa i cierpienia Maryi i Józefa


--------------------------------------------------------------------
Anioł pasterzom mówił

Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie.
Znależli dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

Taki Pan chwały wielkiej
uniżyl się Wysoki;
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia!

--------------------------------------------------------------
BÓG sie rodzi

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
ma granice Nieskończony!

Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny, Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano;
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.

Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Potem i króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirę, kadzidło i złoto.

Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,

Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
--------------------------------------------------------------------
Cicha noc
Cicha noc, święta noc!
Pokój niesie ludziom wszem,
a u żłóbka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta
nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc!
Pokój niesie ludziom wszem,
a u żłóbka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta
nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc!
Pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni
za anielskich głosem pieni,
gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc!
Pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni
za anielskich głosem pieni,
gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc!
Narodzony Boży Syn!
Pan wielkiego majestatu
niesie dziś całemu światu
odpuszczenie win.

Cicha noc, święta noc!
Narodzony Boży Syn!
Pan wielkiego majestatu
niesie dziś całemu światu
odpuszczenie win.
--------------------------------------------------------------------------
Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje,
i Józef stary, i Józef stary Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna syna rodzi
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa
Króla na królami, Króla nad królami uwielbić Chrystusa

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie
Któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony Boże nieskończony
Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie, Boże niezmierzony

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

------------------------------------------------------------
Gdy sie Chrystus rodzi
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują,
pod niebiosy wyśpiewują:

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
bo się narodził Zbawiciel,
wszego świata Odkupiciel.

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

O niebieskie duchy i posłowie nieba,
powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba;
bo my nic nie pojmujemy,
ledwo od strachu żyjemy.

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
w pieluszki powite, w żłobie położone.
Oddajcie mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski.

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

-----------------------------------------------------------------
Gdy śliczna Panna

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili lili laj, moje Dzieciąteczko,
lili lili laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
pomóż radości wielkiej sercu memu.
Lili lili laj, wielki Królewicu,
lili lili laj, niebieski Dziedzicu.

Sypcie się z nieba, śliczni Aniołowie,
śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie.
Lili lili laj, mój wonny Kwiateczku,
lili lili laj, w ubogim żłóbeczku.

Cicho wietrzyku, cicho południowy,
cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy.
Lili lili laj, mój wdzięczny Synaczku,
lili lili laj, miluchny robaczku.

Śpijże już wdzięcznie, moja perło droga,
niech Ci snu nie rwie żadna przykra trwoga.
Lili lili laj, mój śliczny rubinie,
lili lili laj, póki sen nie minie.

-----------------------------------------------------------
Jezus malusieńki

Jezus malusieńki
leży nagusieńki,
płacze z zimna, nie dała Mu
Matula sukienki.

Bo uboga była,
rąbek z głowy zdjęła,
w który Dziecię uwinąwszy,
siankiem Je okryła.

Nie ma kolebeczki,
ani poduszeczki,
|: we żłobie Mu położyła
siana pod główeczki.

Dziecina się kwili,
Matusieńka lili,
w nóżki zimno, żłóbek twardy,
stajenka się chyli.

Pokłon oddawajmy,
Bogiem je wyznajmy,
to Dzieciątko ubożuchne
ludziom ogłaszajmy.

------------------------------------------------------------------------
Mędrcy świata Monarchowie

Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?

Ono w żłobie nie ma tronu
i berła nie dzierży,
a proroctwo Jego zgonu
już się w świecie szerzy.

Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje,
wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje.

Nic monarchów nie odstrasza,
do Betlejem śpieszą,
gwiazda Zbawcę im ogłasza,
nadzieją się cieszą.

Przed Maryją stają społem,
niosą Panu dary,
przed Jezusem biją czołem,
składają ofiary.

Trzykroć szczęśliwi Królowie,
któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
pałając z miłości?

-------------------------------------------------------------------
Oj,maluśki,maluśki.........

1. Oj, maluśki, Maluśki, Maluśki jako rękawiczka,
alboli też jakoby, kawałeczek smyczka. La....

Czy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w niebie,
wszak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. La...

Tam Ci zawsze służyły, służyły prześliczne Anioły,
a tu leżysz sam jeden, sam jeden jako palec goły. La...

Tam kukiełki jadałeś, jadałeś z czarnuszką i miodem,
tu się tylko pożywisz, pożywisz samym tylko głodem. La...

Tam se w niebie spijałeś, spijałeś słodkie małmazyje,
tu się Twoja gębusia, gębusia gorzkich łez napije. La...

Tam to miałeś posłanie, posłanie i miękkie piernatki,
tutaj na to nie stanie, nie stanie Twej kochanej Matki. La...

Tam w niebiosach wygody, wygody, a tu bieda wszędzie
jak Ci teraz dokucza, dokucza, to i potem będzie. La...

A powiedzże, mój Panie, mój Panie, co się też to stało,
że się Tobie na ten świat, na ten świat przychodzić zachciało. La...

Gdybym ja tam jako Ty, jako Ty tak królował sobie,
nie chciałbym ja przenigdy, przenigdy w tym spoczywać żłobie. La...

Albo się więc, mój Panie, mój Panie, wróć do swej krainy,
albo pozwól się zanieść, się zanieść do naszej chałpiny. La...

Cóż Ci oddam, mój Panie, mój Panie, chyba me piosneczki,
alboli też te moje, te moje lipowe skrzypeczki. La...

------------------------------------------------------------------------

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki.
Powitajmy Maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany,
od patryjarchów czekany,
od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.

Witaj, Dziecineczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy.

Spraw to Jezu, Boskie Dziecię,
niech Cię kochamy nad życie,
niech miłością odwdzięczamy
miłość, której doznawamy.

-------------------------------------------------------------
Przybieżeli do Betlejem

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
których oni nie słyszeli, jak żywi.

Chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?

Chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

Oto Mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej Królowie podarunki oddają.

Chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

I Anieli gromadami pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem piastują.

Chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

Poznali Go Mesyjaszem być prawym,
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.

Chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
i z całego serca wszyscy kochamy.

Chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

--------------------------------------------------------------
W złobie leży
W żłobie leży,
któż pobieży
kolędować Małemu
Jezusowi
Chrystusowi,
dziś nas zesłanemu?
Pastuszkowie, przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
jako Panu naszemu

My zaś sami
z piosneczkami
za wami pośpieszymy,
a tak Tego
Maleńkiego
niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,
płacze w stajni położony,
więc Go dziś ucieszymy.

Naprzód tedy
niechaj wszędy
zabrzmi świat w wesołości,
że posłany
nam jest dany
Emmanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy,
z Aniołami zaśpiewajmy:
Chwała na wysokości!

Witaj Panie,
cóż się stanie,
że rozkosze niebieskie
opuściłeś,
a zstąpiłeś
na te niskości ziemskie?
"Miłość moja to sprawiła,
że człowieka wywyższyła
pod nieba Empirejskie"

----------------------------------------------------
Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.

Czym prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pośpieszajcie
przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki, danymi sobie.

Jako Bogu cześć Mu dali,
a witając zawołali
z wielkiej radości:

Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,
tyle tysięcy lat wyglądany.

Na Ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy
nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana,

Padniemy na twarz przed Tobą,
I wierząc, żeś jest pod osłoną
chleba i wina.

-------------------------------------------------------
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » Cz lis 13 2008, 13:31

TRADYCJE


Adwent

Adwent jest to okres 4 tygodni przed Bożym Narodzeniem. Genezą słowa adwent jest łacińskie słowo 'adventus' oznaczające 'przyjście', używane było jako czas oczekiwania na przyjazd cezara.

Obecnie w czasie adwentu chrześcijanie mają sobie uzmysłowić, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Okres ten jest czasem oczekiwania, czasem radosnym, gdyż po jego zakończeniu będziemy świadkami narodzin Pana.

*****************************************************************************************

Opłatek wigilijny
Zanim usiądziemy do stołu wigilijnego dzielimy się opłatkiem. Opłatek jest to cieńki przaśny placek chlebowy, wypiekany z mąki bez drożdży.

Zwyczaj ten, rozpowszechniony w Polsce stanowi symbol pojednania, wybaczania, jest także znakiem pokoju. Powstanie tego zwyczaju datuje się na XVII wiek, kiedy to opłatek był wypiekany w klasztorach.

Samo łamanie się opłatkiem stanowi dużo starszy zwyczaj i prawdopodobnie bierze swój początek w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W trakcie mszy w Wigilię święcono specjalnie przygotowane z tej okazji przaśne chleby. Po poświęceniu dzielono się nimi. Zanoszono także do domostw chleb dla osób , które nie mogły być na mszy - chorych oraz starszych.

Wypiekano także inny rodzaj opłatka - kolorowy, z niego robiono dekoracje i wieszano na choince i nad stołem wigilijnym. Dzięki temu zapewniano gospodarzom urodzajny rok, a ich zwierzętom zdrowie.

****************************************************************************************
Wigilia

Wigilia to czas, kiedy przy jednym stole spotyka się praktycznie cała rodzina. Milkną wtedy wzajemne urazy, smutne chwile, a każdy cieszy się, że znowu są razem. W każdym kraju na świecie Wigilia obchodzona jest inaczej, w bardziej lub mniej charakterystyczny sposób. Najważniejsze jest jednak, że właśnie wtedy, w odświętnych strojach, w podniosłej atmosferze, przy dźwiękach kolęd witają się i spędzają ze sobą czas wszyscy bliscy, znajomi, a nawet sąsiedzi. Dla większości krajów sygnałem do rozpoczęcia uroczystości, świątecznej kolacji jest pierwsza gwiazdka na niebie. Z kolei przez cały okres świąt w każdym języku świata odśpiewywane są przepiękne kolędy. Jednocześnie z Wigilią związane są pewne ludowe przesądy i tradycje. Mimo upływu lat, różnic w sposobie życia współczesnych ludzi, odmiennych religii, Wigilia od wieków pozostała prawie niezmieniona, wciąż tak samo uroczysta, piękna i podniosła.

*******************************************************************************************
Boże Narodzenie

Na boże narodzenie weseli się wszelkie stworzenie.

Pierwszy dzień Świąt zaczynał się od śniadania, do którego zasiadano wraz z całą rodziną. Stół był suto zastawiony, podczas posiłku śpiewano kolędy i radowano się z narodzin Boga

Dzień był cichy i spokojny, nie można było pracować, w tym sprzątać i gotować. Jedzono potrawy przygotowane przed wigilią.

Cała rodzina cieszyła się wspólnie spędzonymi chwilami. Odczuwało się zwolnienie tempa, czas biegł wolniej. Dzieci rozpakowywały ogromne prezenty i skakały jeden przed drugim pokazując, co dostały pod choinką. Dorośli opowiadali wydarzenia ze swojego życia z całego ubiegłego roku, a także dyskutowali i przedstawiali swoje plany na nadchodzący rok. Wszystko odbywało się w miłej, przyjemnej atmosferze, pełnej zrozumienia i miłości. Popołudniami całą gromadą szło się na długi, rodzinny spacer, podczas którego dzieci ślizgały się na sankach, lepiły bałwana lub obrzucały się śnieżkami. Czas Świąt wypełniał otoczenie radością i śmiechem. Również dzisiaj podobne uczucia i wrażenia towarzyszom wielu ludziom na całym świecie.

****************************************************************************************
Szopki bożonarodzeniowe

Zwyczaj budowania szopek jest odwzorowaniem urodzin Chrystusa - w betlejemskiej stajence, wśród bydląt i cieląt. Złożony przez Maryję do żłobu, opatulony sianem, w obecności Maryi i Józefa odbiera należny Mu hołd od pasterzy wezwanych przez aniołów.

Tradycyjna szopka to złożone na sianie Dzieciątko, Maryja i Józef. Dookoła zaś uradowani aniołowie, pasterze. Są także figurki Trech Króli oddających hołd Jezusowi.

Szopki są przygotowywane z większą liczbą postaci - żołnierze Heroda, chłopi, rzemieślnicy czy mieszczanie. Ideę budowy szopke zawdzięczamy franciszkanom, którzy zaczęli je stawiać w kościołach w okresie świątecznym
.
***************************************************************************************
Prezenty świąteczne

Czy moga być Święta bez prezentów? Kto nie chce otrzymać upominku od Mikołaja/Aniołka/Gwiazdora ? Czy rózga wystarczy i sprawi, że człowiek będzie lepszy w przyszłym roku?

Zwyczaj obdarowywania prezentami jest dość młody. Przejęliśmy go od Niemców. Dawniej prezenty były jedynie symboliczne i nie były ekstrawaganckie tak jak dziś. awano sobie łakocie, pierniki, suszone owoce, cukierki. Z czasem zaczęliśmy przekazywać sobie inne rzeczy, jak ubrania, zabawki, książki, płyty czy sprzęt elektroniczny.

Pomimo zmiany rodzaju prezentów zasada obdarowywania pozostaje niezmienna - chcemy uszczęśliwić drugą osobę aby pamiętała ona jak radosne są te Święta.

******************************************************************************************
Pasterka

Pasterka jest to msza celebrowana o północy 24 grudnia. Jest związana z obchodem Świąt Bożego Narodzenia. Geneza nazwy wywodzi się z przekazów biblijnych, w których to pasterzom ukazali się aniołowie, ogłaszając im narodziny Mesjasza. Pasterze , kierując się w stronę Gwiazdy polarnej, udali się do stajenki, gdzie oddali pokłon Jezusowi.

Inna nazwa Pasterki to Północka.

********************************************************************************************
Mikołaj, Aniołek, Gwiazdor

Wigilijny wieczór nie może się obyć bez prezentów, które otrzymujemy od boskiego posłańca. W zależności od regionu i zwyczajów przybiera on różne nazwy. Najpopularniejszą jest Mikołaj. Na górnym Śląsku występuje pod nazwą Dzieciątka obdarowuje grzeczne dzieci prezentami.

Aniołek jest popularny w Małopolsce i na Podkarpaciu - tu oprócz maluchów przynosi także upominki dla dorosłych. Na Pomorzu, Kujawach i Wielkopolsce występuje jako Gwiazdor.

W centralnej Polsce na wsi pojawia się postać Wilii, będącą sroga dla osób, które z ubiegłym roku zawiniły. Osoby te otrzymywały rózgi.

Niebiański wysłaniec zawsze był i jest dobrze przyjmowany w domach, szcególnie przez dzieci, które wieczór wigilijny kojarzą z prezentami i słodyczami.

****************************************************************************************
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez NNisiaa » Pt lis 14 2008, 15:51

ale tutaj światecznie...:):):) az sie doczekac nie moge :]
Avatar użytkownika
NNisiaa
 
Posty: 3758
Dołączył(a): N lip 02 2006, 13:20
Lokalizacja: Miasto Cudów

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » So lis 15 2008, 11:58

Dzięki Nnisiu,ja już tez nei moge się doczekac.
Za "chwilę "zabieram się za pierniczki....
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez NNisiaa » So lis 15 2008, 12:47

ja pierniczki to upieke jak zjemy ciasto ktore zrobilam wczoraj :D...
Avatar użytkownika
NNisiaa
 
Posty: 3758
Dołączył(a): N lip 02 2006, 13:20
Lokalizacja: Miasto Cudów

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » N lis 16 2008, 14:09

Może troszkę przepisów swiatecznych...........

Tarta makowa

Przygotowanie: 50 min.
Składniki
Ciasto:

• 25 dag mąki

• 15 dag masła

• jajko

• 10 dag cukru pudru


Masa:

• po 30 dag maku i cukru pudru

• 4 jajka

• szklanka bakalii

• skórka pomarańczowa

• ozdoby cukiernicze


Etapy przygotowania
1. Masło posiekaj z mąką, cukrem, dodaj jajko. Szybko zagnieć kruche ciasto, włóż na godzinę do lodówki. Mak sparz, odciśnij, zmiel 2 razy. Dodaj cukier puder, żółtka, bakalie, wymieszaj. Na końcu połącz masę z pianą z białek. Wyjmij ciasto z lodówki, rozwałkuj je, przełóż do natłuszczonej formy, ponakłuwaj w wielu miejscach widelcem. Na wierzch wyłóż masę makową. Piecz 45 minut w temperaturze 180C. Po upieczeniu udekoruj kandyzowaną skórką pomarańczową i ozdobami cukierniczymi.


Obrazek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muffinki z lukrem

Przygotowanie: 35 min.
Składniki
• 30 dag bakalii: rodzynek, moreli, fig, daktyli, orzechów

• szklanka mocnej herbaty

• 3 szklanki mąki krupczatki

• szklanka brązowego cukru

• 3 jajka

• 2 łyżeczki proszku do pieczenia

• szczypta cynamonu i startych goździków

• lukier

• kolorowe owoce kandyzowane


Etapy przygotowania

1. Do miski wlej przestudzoną herbatę, dodaj pokrojone bakalie i cukier. Odstaw na noc w chłodne miejsce. Następnego dnia wsyp bakalie do miski i przesiej na nie mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Dodaj roztrzepane jajka i przyprawy. Zmiksuj. Przełóż ciasto do wysmarowanych tłuszczem foremek na muffinki lub babeczki. Piecz ok. 40 min w temp. 170C. Ostudź, polej lukrem przygotowanym według przepisu. Zanim lukier ostygnie, posyp pokrojonymi kandyzowanymi owocami


Obrazek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rogaliki z lukrem

Przygotowanie: 50 min.

Składniki

• 2 szklanki mąki

• szklanka cukru pudru

• 20 dag margaryny

• 2 żółtka

• łyżka śmietany

• gotowa masa makowa

• gruby cukier

• szczypta soli


Lukier:

• 15 dag cukru pudru

• 3 łyżki soku z cytryny

• 2 łyżki gorącej wody


Etapy przygotowania

1. Mąkę posiekaj z margaryną, dodaj cukier puder, sól, żółtka i śmietanę. Wymieszaj wszystko nożem i szybko zagnieć ciasto. Wstaw do lodówki na godzinę. Potem rozwałkuj na grubość 1/2 cm i pokrój na kwadraty. Każdy kwadrat przekrój po przekątnej, posmaruj masą makową i zwiń w rogaliki. Ułóż je na blasze, oprósz mąką. Piecz w temp. 190C na jasnozłoty kolor. Przygotuj lukier z cukru pudru, soku cytrynowego i gorącej wody, i energicznie utrzyj na gładką, lśniącą masę. Rogaliki wyjmij z piekarnika, przestudź, polej lukrem i posyp grubym cukrem
.

Obrazek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keks babuni
Przygotowanie: 40 min.
Składniki
• 1/2 szklanki mąki

• szklanka cukru

• 5 jajek

• kostka margaryny

• łyżeczka proszku do pieczenia

• po 5 dag fig, moreli, daktyli, orzechów i migdałów

• 2 łyżki mąki ziemniaczanej

• smażona skórka z pomarańczy i owoce kandyzowane


Etapy przygotowania

1. Bakalie zalej wrzątkiem, odstaw na 25 min, osącz. Morele, figi i daktyle pokrój. Orzechy i migdały obierz ze skórki i posiekaj. Bakalie obtocz w mące ziemniaczanej. Żółtka utrzyj z cukrem i margaryną na puszystą masę, dodaj mąkę i bakalie. Białka ubij i razem z proszkiem do pieczenia dodaj do masy i delikatnie wymieszaj. Ciasto włóż do natłuszczonej i posypanej tartą bułką formy. Piecz ok. 45 minut w temperaturze 180C. Jeszcze ciepły keks udekoruj skórką pomarańczową, tłuczonymi orzechami i owocami kandyzowanymi.


Obrazek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Makowy sernik

Przygotowanie: 35 min.
Składniki
Ciasto:

• 20 dag mąki

• 10 dag cukru pudru

• 1/2 kostki margaryny

• żółtko

• płatki migdałowe

• lukier


Masa serowa:
• 25 dag cukru pudru

• 5 jajek

• 1 kg twarogu

• 1/2 kostki margaryny

• aromat

• bakalie


Masa makowa:
• 50 dg maku

• 30 dag cukru pudru

• 2 jajka

• białko

• 2 łyżki tartej bułki

• aromat


Etapy przygotowania

1. Mąkę posiekaj z margaryną i cukrem, wbij żółtko, zagnieć ciasto, schłodź. Rozwałkuj, włóż do natłuszczonej blachy, robiąc podwyższony brzeg. Ponakłuwaj i piecz 15 min w temp. 200C. Ostudź. Mak sparz, osącz i zmiel 2 razy. Utrzyj z cukrem i żółtkami. Dodaj tartą bułkę, delikatnie wymieszaj z ubitymi na pianę białkami i aromatem. Odciśnij ser i zmiel go dwa razy. Margarynę utrzyj z cukrem i żółtkami. Do masy jajecznej dodawaj - cały czas mieszając - ser. Na końcu dodaj aromat, bakalie i pianę ubitą z białek. Na podpieczonym cieście układaj na przemian masę makową i - obok - serową. Piecz 45 minut w temp. 190C. Ostudź, polej przygotowanym lukrem, udekoruj płatkami.


Obrazek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piernik z powidłami

Składniki
• 400g mąki

• 120g margaryny

• 200g cukru

• 2 jaja

• 4 łyżki powideł

• 3 łyżeczki kakao

• 1 opakowanie przyprawy do piernika

• 1 szklanka mleka

• 1 łyżeczka sody

• ew.bakalie


Etapy przygotowania
1. Margraynę roztopić i ostudzić. Jaja z cukrem ubić mikserem. Dodać:mleko, kakao, mąke z sodą, 1 opakowanie przyprawy do piernika. Mieszjąc dołożyć powidło. Następnie wlać tłuszcz, mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Do tak przygotowanego ciasta dodać oprószone mąką bakalie i wymieszać. Gotowe ciasto przełożyć do przygotowanej formy. Piec w temp. 180°C przez 60 minut. Piernik można polać polewą czekoladową i przełożyć kremem lub marmoladą


Obrazek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » N lis 16 2008, 14:23

Imbirowe choinki
na świąteczną choinkęPrzygotowanie: 40 minut

Pieczenie: 20 minut

Składniki na 40 porcji
• 250 g mąki

• 125 g margaryny

• 100 g cukru

• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

• 1 jajko

• 1 łyżka imbiru w proszku

• 1 łyżeczka cynamonu

• starta skórka z połowy cytryny

• torebka cukru waniliowego

• szczypta gałki muszkatołowej


Etapy przygotowania
1. Mąkę i imbir przesiać i wymieszać z proszkiem do pieczenia , cukrem i cukrem waniliowym oraz resztą przypraw.

2. Dodać margarynę i dokładnie wszystko posiekać. Gdy margaryna przybierze postać małych kawałeczków obsypoanych mąką wbij do nich jajko i zagnieć ciasto. Powinno być dość twarde i sprężyste.

3. Uformuj z ciasta kulę i włóż ją na około 20 minut do zamrażalnika.

4. Po 20 minutach wyjmij ciasto , rozwałkuj na grubość ok. 0,5 cm i wycinaj dowolne kształty ( ja np. wycinam choinki:) , każde ciasteczko przedziurkuj słomką do napojów.

5. Piecz ok. 20 minut w temp. 180 stp.

6. Gdy ciastka będą rumiane wyjmij je z piekarnika , pozostaw do ostygnięcia i udekoruj lukrem. Smacznego!


Obrazek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Makowiec świąteczny
doskonały na święta:)

Przygotowanie: ok. 1,5 godziny

Pieczenie: 45 minut

Składniki na 10 porcji

• 25 dag masła

• 5 dag drożdży

• 5 dag cukru

• 100 ml mleka

• 2 jajka

• pół cytryny

• polewa i orzechy do dekoracji

• 500 g mąki tortowej

• 25 dag maku

• 2 jajka

• 10 dag cukru

• 10 dag masła


Etapy przygotowania

1. Mak zalać wrzątkiem,pozostawić na jedną noc.

2. Osączyć , trzykrotnie zemleć . Utrzeć z masłem, jajkami , cukrem i aromatem.

3. Do połowy ciepłego mleka wkruszyć drożdże. Rozmieszać z łyżką cukru i mąki , odstawić do wyrośnięcia.

4. Do pozostałej mąki dodać utarte z cukrem żółtka , resztę ciepłego mleka i rozczyn.

5. Zagnieść ciasto , wyrobić w nie rozpuszcone masło , odstawić do wyrośnięcia. Ciasto podzielić na dwie części , każdą rozwałkować , posmaować białkiem, a potem masą makową. Zawinąć, włożyć do formy, odstawić do wyrośnięcia. Piec ok. 45 min w 180 stp.

6. Po upieczeniu ostudzić i ozdobić lukrem lub bakaliami. Ostudzone ciasto można także zamrozić (przedtem jednak należy zawinąć je w folię aluminiową).


Obrazek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Makowiec śnieżny
Trudność: bardzo łatwe
Składniki
Biszkopt jasny:

• 6 jaj, 1 szklanka cukru kryształu, 1 szklanka mąki, 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

Masa I:

• 25 dag maku mielonego, 10 dag cukru kryształu, 3 białka, 2 łyżki miodu, 1/2 szklanki słodkiego mleka, olejek migdałowy, 20 dag bakalii (rodzynki, płatki migdalowe, kostka z ananasa lub papai).

Masa II:

• 1/2 l śmietany kremówki, 3 łyżeczki żelatyny, 2-3 łyżki cukru pudru.

Masa III:

• 20 dag masła, 10 dag cukru pudru, 15 dag orzechów mielonych, 1/2 szklanki mleka, 3 żółtka, spirytus (do smaku)


Etapy przygotowania
Biszkopt jasny:

1. Białka ubić na sztywno, dodać cukier i żółtka. Dodać mąkę zmieszaną z proszkiem i lekko wymieszać. Wylać na formę do pieczenia. Piec w temp. 160-180 stopni C. ok. 30-40 min.

Masa I:

1. Wszystkie składniki dobrze wymieszać i smażyć na wolnym ogniu, ciągle mieszając, aż do uzyskania gęstej masy.

Masa II:

1. Żelatynę rozpuścić w 1/4 szklanki wody. Śmietanę ubić z cukrem, dodając letnią żelatynę. Wymieszać.

Masa III:

1. Mleko zagotować, zalać orzechy i wymieszać. Masło utrzeć z cukrem, dodać zółtka, przestudzone orzechy i spiryrtus.

Przełożenie ciasta:

1. Biszkopt - masa I - masa II - masa III - polewa.


Obrazek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciasto "Gargamel"
Trudność: łatwe
Składniki
Ciasto piernikowe:

• 6 jaj

• 1 szklanka cukru pudru

• 25 dag płynnego miodu

• 1 przyprawa do piernika

• 1 łyżeczka sody

• 1 kostka margaryny

• 1,5 szklanki mąki pszennej

• 1 szklanka mąki zytniej

• 25 dag bakalii

Wkładka:

• 4 jabłka

• 3/4 szklanki cukru kryształu

• 25 dag mąki pszennej

• 1 łyżeczka sody

• 4 jaja

• 25 dag bakalii

Masa:

• 25 dag masła

• 1 szklanka cukru pudru

• 1 szklanka kwaśnej śmietany

• 1 cukier waniliowy


Etapy przygotowania
Ciasto piernikowe:

1. Margarynę ucierać z cukrem, dodając po jednym żółtku i pozostałe składniki. Na końcu wmieszać ubita na sztywno pianę z białek.

2. Ciasto podzielić i upiec 2 placki.

Wkładka:

1. Jabłka obrać, pokroić w kostkę, zasypać cukrem i pozostawić na pół godziny. Następnie dodać bakalie, żółtka, mąkię wymieszaną z sodą, na końcu piane z bialek. Upiec.

Masa:

1. Masło utrzeć z cukrem pudrem i cuktem waniliowym na pulchną masę. Stopniowo łączyć ze śmietaną. Podzielić na dwie częsci.

Przełożenie ciasta:

1. Piernik - część masy - wkładka - druga część masy - piernik - wierzch udekorować polewą.


Obrazek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raffaello z adwokatem

Trudność: trudniejsze
Składniki
Biszkopt

• 6 jajek

• 1 szklanka cukru kryształu

• 1 szklanka mąki pszennej

• 1 lyżeczka proszku do pieczenia

• 1 cukier waniliowy

Ciasto kokosowe

• 5 białek

• 3/4 szklanki cukru kryształu

• 20 dag wiórków kokosowych

• 1 łyżka mąki pszennej

• 1 łyżka mąki ziemniaczanej

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia


Masa I
• 3 żółtka

• 3 łyżki cukru kryształu

• 1 szklanka mleka

• 1 kostka masła

• 1 łyżka mąki ziemniaczanej

• 3-4 łyżki waniliowej kawy cappuccino


Masa II
• 1/2 l słodkiej śmietany kremowej

• 2 śmietany "Śnieżka"

• 1 szklanka adwokata

• 1 duża paczka biszkoptów

• 2 łyżki wiórków kokosowych

• 1 biała czekolada

• 3 łyżki słodkiego mleka

• 1-2 łyżki żelatyny


Etapy przygotowania
Biszkopt:

1. Ubić pianę z białek. Dalej ubijając, stopniowo dodawać cukier kryształ, cukier waniliowy i po 1 żółtku. Na końcu delikatnie wymieszać mąkę z prozkiem do pieczenia. Piec ok. 30 min. w temp. 170 stopni C. Upieczony biszkopt przekroić na pół.

Ciasto kokosowe:

1. Ubić pianę z białek. Dale ubijać, dodając cukier. Następnie delikatnie wmieszać kokos, mąkę, proszek do pieczenia. Piec ok. 20 min. w temp. 180 stopni.

Masa I

1. Żóltka i mąkę dobrze roztrzepać z cukrem i wlać do gotującego się mleka, dobrze rozmieszać, zagotować i przestudzić. Masło utrzeć, dodając przestudzony budyń oraz suchą kawę cappuccino.

Masa II

1. Białą czekoladę rozpuścić z 1 łyżką mleka. Żelatynę rozpuścić w 2 łyżkach mleka. Śmietanę kremówkę ubić ze śnieżką, dodać szklankę adwokata, pokruszone biszkopty oraz 2 łyżki wiórków kokosowych a na końcu rozpuszczoną czekoladę i żelatynę, wymieszać.

Przełożenie placka:

1. Połowa biszkoptu - połowa masy I - placek kokosowy - reszta masy I - druga połowa biszkoptu - masa II. Grubo posypać wiórkami kokosowymi.


Obrazek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » N lis 16 2008, 14:28

Ciasto z masą brzoskwiniową

Składniki
BISZKOPT ORZECHOWY:


• 4 jajka

• 5 dag mielonych orzechów włoskich

• 8 dag cukru kryształu

• 5 dag mąki pszennej

• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia.

• 3 łyżki bułki tartej


BISZKOPT KOKOSOWY:

• 6 białek

• 1/2 szklanki cukru kryształu

• 15 dag kokosu

• 1 łyżka mąki ziemniaczanej

• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia


KREM DO PRZEŁOŻENIA CIASTA

• 1 puszka brzoskwiń

• 1 kostka margaryny

• 6 żółtek

• 1/2 budyniu śmietankowego

• 1 łyżka mąki pszennej.


Etapy przygotowania

BISZKOPT ORZECHOWY:

1. Przygotować biszkopt orzechowy : białka ubić na sztywno, dodać cukier i żółtka. Dodać mąkę zmieszaną z proszkiem, na końcu orzechy i bułkę tartą. Wszystko lekko wymieszać. Wylać na formę do pieczenia. Upiec 2 cienkie biszkopty lub 1 grubszy i przekroić. Piec w temp. 180 C przez 30-40 min.

BISZKOPT KOKOSOWY:

1. Białka ubić z cukrem na sztywno i lekko wymieszać z kokosem. Dodać mąkę, wymieszaną z proszkiem. Piec w temp. 180 C ok. 30-40 min.

KREM DO PRZEŁOŻENIA CIASTA:

1. Odlać sok z owoców. Jeśli nie będzie całej szklanki, dodać wody i ugotować budyń z łyżką mąki. Margarynę utrzeć z cukrem pudrem i żółtkami. Dodać ostudzony budyń i ucierać. Do masy dodać drobno pokrojone owoce.

Przełożenie placka:
1. Biszkopt orzechowy - krem - biszkopt kokosowy – krem - biszkopt orzechowy. Ciasto polać polewą czekoladową.


Obrazek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciasto cappuccino
Trudność: trudne
Składniki
I ciasto:


• 8 jaj

• 28 dag cukru kryształu

• 16 dag mąki pszennej

• 4 dag kakao

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

II ciasto:

• 20 dag kokosu

• 5 białek

• 1 szklanka cukru zwykłego

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Masa:

• 5 żółtek

• cukier waniliowy

• 3 łyżki mąki zwykłej

• 1 budyń śmietankowy lub waniliowy (bez cukru)

• 2 szklanki mleka

• 3/4 szklanki cukru

• 1 kostka masła

• 3 dag kawy cappuccino o smaku waniliowym w proszku


Etapy przygotowania

I ciasto:

1. Przygotować biszkopt: białka ubić na sztywno, dodać cukier i żółtka. Dodać mąkę zmieszaną z proszkiem i lekko wymieszać. Wylać na formę do pieczenia. Piec w temp. 160-180 stopni C. ok. 30-40 min.

2. Po upieczeniu przekroić na 2 części.

II ciasto:

1. Białka ubić z cukrem.

2. Dodać kokos z proszkiem do pieczenia i lekko wymieszać.

3. Piec na złoty kolor w temp. 160-180 stopni C przez 30 min.

Masa:

1. Mleko, cukier, budyń, mąkę, cukier waniliowy i żółtka zmieszać i ugotować budyń.

2. Masło utrzeć na puch, dodać wystudzo-ny budyń oraz kawę, ciągle ucierając.

Przełożenie placka:

1. I ciasto - masa - II ciasto - masa - I ciasto -polewa.


Obrazek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » N lis 16 2008, 16:46

MAKUŚ
czyli jak wykorzystać białka
Przygotowanie: 15 min
Pieczenie: 45 min
Trudność: łatwe


Składniki
• 1 szkl. suchego maku

• 1 szkl. mąki

• 1 szkl. białek

• 3/4 szkl cukru (lub jak ktoś woli słodkie to 1 szkl.)

• cukier waniliowy

• bakalie

• proszek do pieczenia

• 1 szkl tłuszczu (np. rozp. margaryna)

• szczypta soli


Etapy przygotowania
1. Białka z solą ubić na sztywno. Dodać cukier i dalej ubijając wsypywać wszystkie składniki. Na koniec dodać roztopiony wystudzony tłuszcz. Wymieszać.

2. Formę ("keksówkę") wysmarować tłuszczem i wysypać bułką tartą lub kaszą manną. Wylać na nią ciasto. Można posypać drobno pokrojonymi orzechami .

3. Piec w temp. 170 stopni przez ok. 40 min.


Obrazek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » N lis 16 2008, 20:25

Obrazek

Obrazek
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » N lis 16 2008, 20:32

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez bajustyna » Wt lis 18 2008, 15:45

te stroiki są prześliczne:)
www.kinga210306.smyki.pl

<a href="http://www.abcslubu.pl"><img src="http://abcslubu.pl/suwak/09_08_2007_6_9_2003_20.png" alt="ślub, wesele" border="0"></a>

<a href="http://www.suwaczek.pl/"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/08e6877d32.png"></a>
Avatar użytkownika
bajustyna
 
Posty: 713
Dołączył(a): Pn paź 23 2006, 21:47
Lokalizacja: Sosnowiec

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » Wt lis 18 2008, 16:19

Dzięki..........
Stwierdziłam,że będe wklejac wszystko co sie moze przydac w związku z nadchodzącymi swiętami,moze ktoś skorzysta :?:
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez agniesia24 » Wt lis 18 2008, 23:59

ateczka pięknie zrobiłaś temacik, naprawdę, ozdoby mnie zachwyciłay ............. rozmarzyłam się
Łukasz i Oliwier moje słoneczka kochane!!!!

Obrazek

Obrazek
Avatar użytkownika
agniesia24
 
Posty: 1412
Dołączył(a): N paź 15 2006, 16:06
Lokalizacja: kraków

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez dahl70 » Śr lis 19 2008, 10:18

Ateczko - :cmok21: :cmok21: :cmok21: :cmok21: To za teksty zyczen! :cmok21: :cmok21: :cmok21: Co roku siedze i sie glowie co napisac :evil:

Jeszcze mam mala skromna prosbe: jesli ktos ma wzory do ukladania serwetek lub do wiazania kokard - bede wdzieczna za ich zamieszczenie tu. Uwielbiam kokardy, ale je zawsze niezle z nimi namorduje. Wiem, ze sa na nie metody, ale ja nie znam :evil:
Avatar użytkownika
dahl70
 
Posty: 402
Dołączył(a): So wrz 02 2006, 21:17
Lokalizacja: Szwecja

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » Śr lis 19 2008, 12:26

Dziękuję kochane :cmok21:

Muszelko ,w wolnej chwili ostaram się poszukac,jelsi uda mi się znaleźc cos ciekawego to oczywiście wkleję
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez Myszka5 » Śr lis 19 2008, 23:02

Ja dla Mojej pociechy kupuje lalke jakąś z tych lepszych chou chou z kocykiem :) niech wie że jest Mikołaj hihii
Bartosz 30.11.2011

Julia 06.07.2007


Moje aniołki [*] [*]
15.01.2008
21.06.2010
Avatar użytkownika
Myszka5
 
Posty: 142
Dołączył(a): Wt sty 08 2008, 12:31

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » Cz lis 20 2008, 10:16

Moja zażyczyła sobie od Mikołaja Natalię.
Zastanawiam się tez nad misiem Bajeczką,bo wiem,ze chrzestni i babcia chcą mi dac kasę
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez bajustyna » Cz lis 20 2008, 11:58

Moja mała dostanie od nas gadający odkurzacz od babci kasę ( taką do zabawy) i coś jeszcze niespodziankę, od chrzestnej lalkę chou chou właśnie z tym kocykiem, od drugiej babci laptopa a reszta już nie wiem co znajdzie się w worku od Mikołaja. U nas mimo, że Kinga ma 2 i pół roku to od początku przychodzi dziadek przebrany za Mikołaja:) Frajda jest największa jak dziecko zobaczy Mikołaja:))
www.kinga210306.smyki.pl

<a href="http://www.abcslubu.pl"><img src="http://abcslubu.pl/suwak/09_08_2007_6_9_2003_20.png" alt="ślub, wesele" border="0"></a>

<a href="http://www.suwaczek.pl/"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/08e6877d32.png"></a>
Avatar użytkownika
bajustyna
 
Posty: 713
Dołączył(a): Pn paź 23 2006, 21:47
Lokalizacja: Sosnowiec

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » Pt lis 21 2008, 10:49

U nas zamierza się przebrac za mikołaja Kuba,ciekawe jak to będzie.Jak na razie nei mamy stroju mikołaja :?
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » Pt lis 21 2008, 21:56

<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » Pt lis 21 2008, 22:04

<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » Pt lis 21 2008, 22:29

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » Pt lis 21 2008, 22:34

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » Pt lis 21 2008, 23:02

BOZONARODZENIOWY STÓŁ

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez Meggi79 » So lis 22 2008, 17:22

A jak czegoś nie będziecie mogły znaleźć dla Waszych pociech to zapraszam na www.meggi.pl
do mojego sklepiku. Jak czegoś nie ma w asortymencie to mogę sprowadzić:)
Avatar użytkownika
Meggi79
 
Posty: 732
Dołączył(a): Pn lut 07 2005, 01:00
Lokalizacja: Dolny śląsk

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » So lis 22 2008, 19:44

Dzięki za reklamę,zaraz umieszczę link na pierwszej stronie..
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez Meggi79 » So lis 22 2008, 19:55

Baaardzo dziękuję :cmok21:
Avatar użytkownika
Meggi79
 
Posty: 732
Dołączył(a): Pn lut 07 2005, 01:00
Lokalizacja: Dolny śląsk

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » Pn lis 24 2008, 20:09

Święta w Austrii

W Austrii o piątej po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. To znak, że rozpoczyna się świąteczna kolacja. Austria jest ojczyzną jednej z najbardziej znanych kolęd na świecie Cicha noc...
Jedną z najpiękniejszych tradycji bożonarodzeniowych w Austrii jest robienie szopek.

Przygotowują je znani artyści, amatorzy, a także często dzieci w szkole w ramach zajęć plastycznych.

Najpiękniejsze i najbardziej oryginalne szopki można podziwiać w kościołach, na głównych placach miast,

ale również stają się one świąteczną ozdobą domu.

Austriacy dekorują choinkę, a pod nią w odpowiednim momencie można znaleźć wymarzone prezenty. W myśl obyczaju przynosi je Christinkind, czyli Dzieciątko Jezus.
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Re: *******PREZENTY GWIAZDKOWE******** i nie tylko

Postprzez ateczka » Pn lis 24 2008, 20:11

Święta w Islandii

W Islandii dzieci oczekują na prezenty przynoszone przez jolasveinar (dosł. gwiazdkowych chłopców).

Tradycja ta wywodzi się ze starych, sięgających XIII w. podań o olbrzymce – ludożerczyni Gryli i jej potomkach, polujących na niegrzeczne dzieci w czasie adwentu.

Jednak w miarę upływu czasu przypisywano synom Gryli coraz inne cechy. Dzisiaj, wzorem św. Mikołaja białobrodzi i ubrani w czerwone szaty zamiast czynić zło,

opowiadają dzieciom bajki, śpiewają i wsadzają do butów drobne upominki, co najwyżej zaś wezmą świeczkę lub kiełbaskę. Ich imiona w wolnym tłumaczeniu brzmią Złodziej Kiełbasek, Oblizywacz Kufli, Świeczkowy Facet.
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/8883/dsc0016la7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img175.imageshack.us/img175/1699/cooltext76381809ut7.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
<img src=http://img141.imageshack.us/img141/2352/861204725280icak4.gif>
<a href="http://www.suwaczek.pl/" title="wstaw suwaczek na bloga, strone www"><img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/88181443e4.png?html"></a>

<a href=http://www.glittertextlive.com][img=http://img110.mytextgraphics.com/glittertextlive/2008/03/27/9018368cc64dccb034c7416e87d8736e.gif]/a>
Avatar użytkownika
ateczka
 
Posty: 12529
Dołączył(a): Pn lut 21 2005, 01:00
Lokalizacja:

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Forum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 16 gości

cron